Járásközpontok és fővárosi kerületek stratégiai tervezése

A Belügyminisztérium 2015-ben szakértői támogatást nyújtott a kis- és középvárosok, valamint a kerületi önkormányzatok számára Integrált Településfejlesztési Stratégiájuk és Településfejlesztési Koncepciójuk elkészítéséhez. Cégünk szakértőként vett részt a projekt lebonyolításában. A Belügyminisztérium kezdeményezésére és szakmai irányításával készült kiadvány a közel egy éves tervezési folyamat eredményeit mutatja be.  

A projekt rövid bemutatása

A magyar településhálózatban a nagyvárosok mellett a középvárosok tekinthetők a gazdasági fejlődés központjainak, amelyek meghatározó szerepet töltenek be a regionális központok és a kisvárosok között. Számos középváros markáns, megyei szintű funkciókat is ellát, igazgatási, idegenforgalmi, kulturális és tudásközpontként is működik, esetenként jelentős vonzáskörzetet kialakítva. A középvárosok térbeli kiegyensúlyozottságának megteremtése és térszervező képességük növelése országos érdekű városfejlesztési célként fogalmazható meg. Ezért a középvárosok fejlesztése egy kiegyensúlyozott és policentrikus országos városhálózat kialakítása és megerősítése érdekében elengedhetetlen. A kisvárosok szerepe kiemelkedő a rurális, gyakran periférikus helyzetű, elmaradott térségek dinamizálásában. A felzárkóztatást szolgálja e térségek településeinek városhálózatra való felfűzése, egy új, integrált városvidék kapcsolatrendszer megteremtésével. Azokban a térségekben, ahol hiányzik a kellő közelségben elérhető városi központ (valós városi funkciókkal), ösztönözni kell ilyen központok létrejöttét, illetve megerősödését. A rurális térségekben a felzárkózást szolgáló fejlesztés két fő iránya: a központi funkcióik térségellátó és szervező szerepének növelése, illetve az elérhetőség javítása. A Belügyminisztérium 2014-ben – uniós forrásból – jelentős összeget (mintegy 1 milliárd forintot) különített el a járásszékhely települések (középvárosok és kisvárosok), valamint a fővárosi kerületek ITS-einek elkészítésére. A szándék az volt, hogy az érintett települési kör jó minőségű, a fejlesztést hatékonyan elősegítő településfejlesztési stratégiához jusson. A Belügyminisztérium a tervezési feladat hatékony megvalósítása céljából sajátos szervezési módszert dolgozott ki (mondhatni kísérleti jelleggel, minden előzmény nélkül). A tervezők kiválasztása közbeszerzés lebonyolításával történt. A kiírás alapján régiónként komplex tervezői csoportokat kellett összeállítani, a pályázatokat régiónként lehetett benyújtani.