BUDAPEST - XV. KERÜLET PATTOGÓS KÖZI INTÉZMÉNYEK TERÜLETE KSZT

A tervezési terület része az Újpalotai lakótelepnek, városszerkezete kialakult, azon jelentős változtatásokat javasolni nem lehet, és nem is szükséges. A területet határoló fontosabb útvonalak közül a Páskomliget utca forgalmi szerepében javasoltunk változást, ez az utca a jövőben – a villamosforgalom biztosítása mellett – elsősorban a parkolási igények kielégítésében játszik szerepet. A parkolást – a korábbi szabályozási tervvel ellentétben – nem a térszín alatt, hanem a térszínen javasoltuk megoldani. A tervezési terület belső részén a gyalogos közlekedés elsőbbségét erősítettük. Arra törekedtünk, hogy a jelenleginél átláthatóbb, egyértelmű gyalogos tengelyek alakuljanak ki, ugyanakkor a meglévő sétányok minél kisebb mértékű átépítésére legyen szükség. A gyalogos tengelyek által kijelölt hangsúlyos helyeken – a megbízó kérésére - szobor állítási lehetőségeket biztosítottunk. A vizsgálatok során megállapítottuk, hogy jelentős különbség van a területet határoló utak (Páskomliget utca, Nyírpalota utca) peremén létesített lakóépületek, és a terület belsejében található lakópark-jellegű beépítés nyújtotta lakóminőség között. Ez a különbség csak drasztikus és igen költséges megoldásokkal lenne felszámolható – épület, vagy épületrészek bontása, jelentős külső és belső átalakítások, stb. – ami jelenleg Magyarországon még nem járható út. A jelenleg folyó felújítások - melyek elsődlegesen az energiahatékonyságot szolgálják, de emellett a homlokzatok felújítását, színezését is tartalmazzák – javítanak a lakók közérzetén. Tovább javíthatja a helyzetet a tervünkben javasolt, egyes lakóépületekhez kapcsolt, használatba adott kertek rendszere. Ez – a jelenlegi „gazdátlan” közterületekkel szemben - a saját kert érzetét keltheti a lakókban, lehetőséget biztosítva a szabad idő hasznos eltöltésére. Várható, hogy ily módon a lakóépületek környezete kulturáltabb lesz, egyben fenntartásuk kevesebb költséget jelent majd az önkormányzatnak. A tervezési terület belső részén található Nádastó park esetén is az épületek környezetének használatba adását javasoltuk, azzal a különbséggel, hogy ezen a területen lehetőség van a lakópark-szerű kialakításra. Ez azt jelenti, hogy itt a lakóközösség egy összefüggő, nagy területet vehet használatba, melyek igénybevétele az „idegenek” számára korlátozott. A korlátozás mértéke az önkormányzattal kötött megállapodás függvénye, elvben a teljes korlátozás sem kizárt, vagyis a lakópark területének kerítéssel való körülvétele.