GYŐR - SZIGET, ÚJVÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE

A tervezés alapvető célkitűzése az volt, hogy a beavatkozások – lehetőség szerint – minél kevésbé zavarják meg a történelmileg kialakult városszerkezetet, a kialakuló új utcák szervesen kapcsolódjanak a meglévő hálózathoz, a keletkező beépítési lehetőségek pedig gyógyítsák be az elmúlt évtizedekben a városszövetben keletkezett sebeket. A városszerkezetben megjelenő új markáns elem a Radnóti Miklós utca-Stromfeld Aurél utca összekötésével – tömbáttöréssel – létrejövő „forgalmi tengely”, amely az új Mosoni Duna-hídon keresztül Révfalu városrésszel teremt kapcsolatot. Ezzel szemben a Petőfi hidat a „forgalmi tengellyel” összekötő útszakasz helyének kijelölése a város évek óta húzódó problémája. Az 1984-ben készült részletes rendezési terv az új út kiépítésére a Híd utca és az Erkel utca közötti tömbök áttörésével tett javaslatot. A tervezett nyomvonal azonban a Kiss Ernő utca mentén elépült. Új nyomvonal keresésére számos terv és tanulmány készült, végül a 2006-ban elkészült Településszerkezeti terv, valamint Szabályozási terv azt a változatot tartalmazta, mely szerint az új útszakasz a volt Növényolajgyár területén halad keresztül, 2x2 sáv kiépítését lehetővé tevő 26m-es szabályozási szélességgel. E nyomvonal kiépítését elvben az tette lehetővé, hogy a gyár beszüntette termelését és a tulajdonosok a terület más célú hasznosítását tervezték. A szerkezeti terv jelenleg folyó felülvizsgálata az Olajgyárat átszelő forgalmi út megszüntetését tartalmazza, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 123/2008. (IV.17.) Kgy. sz. Határozata alapján. A forgalmi kapcsolatokat eszerint – egyirányú utcapárként a Híd utca, és az Erkel utca biztosítja. Ezt a megoldást tartalmazza jelen szabályozási terv is. A szabályozási tervben javasolt további új elemek egyértelműen a történetileg kialakult városszerkezet szerves továbbépítését célozzák. Ilyen új elemnek tekinthető a promenád kiépítése a strandterület, valamint a strandterületből leválasztott közpark-terület között, az új árvízvédelmi töltésen; valamint a fürdő előtt kialakított dísztér. A volt Növényolajgyár területe kulcspozícióba kerül a javasolt kelet-nyugati irányú gyalogos tengely átvezetése következtében. Ezen gyalogos tengely, – amely a Knézich utca és a Vámbéry Ármin utca összekötésével alakul ki – egyenesen rávezet a fürdőközpontra, így ideális helyet jelent a kapcsolódó fejlesztések számára. Ezen túlmenően a szabályozási terv – nem kötelező jelleggel – javasolt egy észak-déli irányú gyalogos tengelyt is, amely a Simor püspök terét vonja be a városrész életébe. A két gyalogos tengely metszéspontja által kijelölt központi hely a Növényolajgyár területét – ingatlanfejlesztési szempontból – igen kedvező helyzetbe hozná. A tervezési terület területfelhasználásában két jelentős változás következik be, a tervezett fejlesztések következtében. A fürdőhöz kapcsolódóan a jelenlegi árvízvédelmi töltés és a Töltésszer utca közötti területen további létesítmények elhelyezése lehetséges, melyek pontos funkciója jelenleg még nem tisztázott. (A tervezés folyamán felmerült wellness és konferencia-hotel, legújabban uszoda létesítése.) Átalakításra kerül a Pannon-Víz irodaház, amely gyógyászati épület lesz, összeköttetésben a kórház épületével. Ily módon ez a – fürdőhöz közvetlenül kapcsolódó – területsáv intenzív hasznosítású intézményi területté válik. Ezzel párhuzamosan az árvízvédelmi töltés áthelyezésre kerül a jelenlegi strand területére, amely így két részre válik: az árvíz által bevédett oldal továbbra is strandként fog funkcionálni, az árvíztől be nem védett oldalon közpark alakul ki. Markánsan változik a területfelhasználás a volt Növényolajgyár területén. A két gyalogos tengely mentén valóságos „városrészközpont” alakulhat ki, melynek létjogosultságát elsősorban a nagyszabású fürdőfejlesztés alapozza meg. A terület pontos funkciója még nem alakult ki, a tulajdonosok több irányban is próbálkoznak. Felmerült már gyógy-, fitness-, wellness-, konferencia és szabadidőközpont gondolata, szállodai férőhely és lakásépítés, de „kereskedelmi és szórakoztató központ” mall-jellegű épületben és „milleniumi park”- jellegű, zöldbeágyazott, multifunkcionális, pavilonos épületegyüttes ötlete is. A „Kulturális Főváros” pályázat kapcsán szóba került kulturális létesítmények megvalósítása is ezen a területen. Bár jelenleg ez az elképzelés elhalni látszik, a tervezett szabályozás elvben lehetővé teszi bármelyik változat megvalósítását. A lakóterületi fejlesztések – elsősorban az Erkel utca és a Híd utca közötti tömbökben, valamint a Kossuth Lajos utcában – várhatóan nem lesznek monofunkcionálisak, vagyis sok helyen lehet számítani a fürdőfejlesztéshez kapcsolódó idegenforgalmi, vendéglátó, kereskedelmi egységek megjelenésére. Ezek területi megjelölése a rendezési tervben nem lehetséges, – mivel magánberuházások keretében valósulnak meg – de nem is szükséges, mert a szabályozási, övezeti előírások ennek lehetőségét biztosítják. Az olajgyári raktárépület megszűnésével létrejött a Bercsényi liget északi oldalának egységes beépítési lehetősége. Korábban itt felmerült kulturális létesítmény megvalósításának ötlete is. Másrészt itt igen értékes, déli tájolású, a parkterületre néző lakótelkek alakíthatók ki, a kialakult beépítéshez igazodó, előkertes formában. A javasolt szabályozás mindkét koncepció megvalósítását lehetővé teszi.