Aczél Gábor DLA

Aczél Gábor 1971-ben szerezte meg építészmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1989-ig – egy kétéves algériai kitérővel – a VÁTI tervezője, majd műteremvezetője. Számos rendezési terv készítője, Győr Belváros részletes rendezési tervéért 1984-ben Ybl-díjat kapott. Mintegy két tucat hazai és egy nemzetközi tervpályázatra nyújtott be díjazásban részesített pályamunkát. 1989-1991-ig Budapest főépítésze. A Középső Ferencváros rehabilitációs munkáinak szakmai irányítója, 1992-1997-ig, mint a SEM IX városfejlesztő társaság operatív vezetője, majd 1997-2010-ig igazgatósági tagja. Ezért a munkájáért 1997-ben „Budapestért” díjat kapott. Alapítója 1997-ben a Városfejlesztés Zrt-nek, melynek 2007-ig elnök-vezérigazgatója, 2007-2012-ig igazgatósági elnöke. 2011-ben DLA tudományos fokozatot szerzett. 1997-től 2012-ig a Magyar Urbanisztikai Társaság elnöke, jelenleg a MUT örökös, tiszteletbeli elnöke. 2013-ban „a városfejlesztés mintapéldáiért” Hild János díjjal tüntették ki.

Márton Melinda

Márton Melinda 2011 tavaszán végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának Településmérnök szakán. Azok közé a szerencsés emberek közé tartozik, akik még osztatlan, öt éves képzésben sajátíthatták el a várostervezés minden fortélyát. Már az egyetem kezdete óta érdekelte a régi, használaton kívüli barnamezős ipari területek rehabilitációja. Az újpesti „Egykori Duna Cipőgyár és környezetének rekonstrukciója” című diplomamunkájáért megkapta a Tájépítészeti Kar, majd a Magyar Urbanisztikai Társaság diplomadíját. Egyetemi tanulmányai alatt részt vett a dr. Schneller István vezetésével végzett lakópark kutatásban, amely végeredménye „Budapesti lakóparkok” címen jelent meg 2012-ben a TERC Kiadó gondozásában. Tanulmányai befejeztével egy látványtervező cégnél helyezkedett el, mint grafikus. 2012 januárjától az Aczél Városépítész Bt. munkatársa.

Schild Dorottya

Schild Dorottya a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karán előbb Tájrendező és kertépítő mérnöki, majd Településmérnöki diplomát szerzett. Diplomatervét “Rákospalota városrészközpont rekonstrukciója” címmel készítette, mely 2015-ben a Magyar Építész Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetségének diplomadíjában, valamint a Magyar Urbanisztikai Társaság dícséretében részesült.  Egyetemi tanulmányai alatt többek közt a Corvinus Egyetem Műszaki Tanszékén végzett értékvédelmi kutatást egy budafoki mintaterületen. Tanulmányai befejeztével rövid ideig építéshatósági ügyintézőként dolgozott, majd fővárosi tervezőirodáknál helyezkedett el, mint településtervező. 2016 februárjától az Aczél Városépítész Bt. munkatársa.

[/raw]