Tárnok - Odluk településrész szabályozási terve

A szabályozási terv az alábbi célok megvalósítását kívánja elősegíteni: „Falu” és „Liget” településrészek szerves kapcsolatának megteremtése A tervezési terület a két településrész között elterülő kb. 350x420 méter nagyságú beépítetlen terület. Falu városrészben a Kond utca szerves folytatása Liget városrészben a Szabadság utca; a 622/hrszú utca folytatása az Egyenlőség utca. Ezeket az összekötéseket evidenciának tekintettük, melyek Odluk településrész szerkezetét alapvetően meghatározzák. Forgalmi szempontból ugyanakkor a túlzottan hosszú, egyenes, átmenő forgalmat vonzó útvonal nem kedvező, ezért a tervezési terület belsejében ezeknek az utcaszakaszoknak a forgalomcsillapítását javasoltuk, vegyes használatú utak tervezésével. Az új településrész szerkezetének másik meghatározó eleme a terület súlyvonalában, a Dózsa György úttól a Fő utcáig (Kis sorig), a tervezett településközpontig kialakított gyalogos sétány. A gyalogos sétány a településközponttól enyhén emelkedve – néhány tereplépcsővel kialakítva – 12 méteres szélességgel szeli át a tervezett lakóterületeket. A 6 méter széles díszburkolatot kétoldali fasor kíséri. Erről a sétányról közelíthető meg a lakóépületek nagy része. (Lakópark jellegű kialakításnál innen nyílnak a gyalogos bejáratok.) A sétány a két lakótömb súlypontjában pakká bővül, az egyik pihenőpark, a másik játszótér funkciót lát el.

Új településközpont létrehozása

A tervezési programban meghatározott intézményeket központképző módon, a Fő utcára tájolva javasoltuk elhelyezni. Az új településközpont ily módon szervesen kapcsolódik a Falu településrészben elhelyezkedő „történelmi” központhoz. Az egyes intézmények a Fő utcára nyitott tágas tér körül helyezkednek el. A tér negyedik, Benda patak völgyére néző oldala nyitott, itt a „térfalat” maga a zöld természet alkotja. A teret olyan méretekkel alakítottuk ki (45x60 méter), hogy az alkalmas legyen helyi nagyrendezvények megtartására is. A tér Fő utca felőli oldalán javasoltuk elhelyezni a kereskedelmi jellegű létesítményeket; egyik oldalon a fedett piacot, másik oldalon a kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató üzleteket tartalmazó üzletközpontot. A tér magasabb pontján kapott helyett a községháza épülete, valamint a faluház és a könyvtár. Ezek az épületek a Fő utcához képest magasabb szinten helyezkednek el, megközelítésük így elegáns tereplépcsőkön lehetséges. A megfelelően kialakított tereplépcsők alkalmasak lehetnek szabadtéri előadások, koncertek megtartására is. Az intézmények kiszolgálására mindkét oldalon felszíni parkolókat alakítottunk ki.

3-400 lakás megépítésének előkészítése

A szabályozási tervben alacsonyabb intenzitású, kertvárosias beépítést javasoltunk, több okból is. A kertvárosias beépítés jobban alkalmazkodik a település kialakult morfológiájához, jobban elfogadható a település jelenlegi lakosai számára is A lakóterületre beköltözők részéről is inkább a zöldbeágyazott, kertvárosi hangulatú beépítés iránt feltételezhető nagyobb kereslet Az intenzívebb (kisvárosias) beépítés kevésbé lenne ütemezhető, egyetlen nagyberuházót feltételezne, ami a jelenlegi válságos időszakban aligha valószínű. Ezzel szemben a kertvárosias beépítés több kisebb vállalkozó együttműködésével, ütemezetten megvalósítható. A két lakótömbben 3 szintes társasházakat helyeztünk el; szellősebb, villaszerű kialakítással a tömb szélein, és zártabb utcafrontot adó módon a gyalogos sétány mentén. Ez a zártabb beépítés lehetőséget adhat kisebb üzletek elhelyezésére is. Az egyes tömbök belsejében összefüggő zöldfelületek kialakítására törekedtünk. A lakótömbök megvalósítása és üzemeltetése alapjában véve háromféle módon történhet: Lakópark jelleggel Telkes kialakítással A kettő kombinációjával. Lakópark jellegű kialakításnál tulajdonképpen tömbtelkek jönnek létre, amelyek gépkocsival való megközelítése a keresztirányú utcákról – a Szabadság utca és Egyenlőség utca meghosszabbításában -, gyalogos bejáratuk a fő gyalogos sétányról biztosítható. A lakóparkon belül nincs kerítés, így nagyobb, közös használatú zöldfelületek alakíthatók ki ahol akár egy-egy teniszpálya és/vagy úszómedence is helyet kaphat. A tervezési területen 4 ilyen lakópark alakítható ki, megvalósításuk egységes építészeti tervek alapján, építési vállalkozók tevékenysége által lehetséges. (A 4 lakópark megépülhet eltérő építészeti tervek alapján is, ez esetben azonban az építészeti összhangról gondoskodni kell.) Telkes kialakításnál a tömb belsejében kerítések jelennek meg, amelyek az összefüggő, nagyobb zöldfelületek kialakítását meggátolják. Másrészt viszont a társasház lakói ez esetben saját elképzelésük szerint alakíthatják ki a telküket. Telkes beépítés esetén az egyes épületek akár önálló beruházásban is megépülhetnek, ez az ütemezett megvalósítást megkönnyíti. Az építészeti összhangra ebben az esetben nagy figyelmet kell fordítani, célszerű lehet például a tömb egységes építészeti tervének elkészítése, és az annak alapján történő építés. Vegyes jellegű beépítésnél lehetőség nyílik a lakópark jellegű és a telkes kialakítás előnyeinek kihasználására. Megvalósítható a közös használatú zöld tömbbelső, a saját telken elhelyezkedő lakóházak pedig változatosabbá teszik a kínálatot a potenciális vásárlók számára. A két tárgyalt lakóterületen kívül a környezethez való alkalmazkodás érdekében 2 szintes zártsorú jellegű sorházas beépítést javasoltunk az Álmos utcával párhuzamosan tervezett új utca mentén. (Ez az épületsor takarja le az Álmos utcai telekvégeket.) Ugyancsak sorházas beépítést terveztünk a Dózsa György út mellett – a Megbízó kérésére -, mivel elképzelése szerint ezen ingatlanok értékesítésével tudja megindítani a terület beépítését.

Egységes építészeti arculat létrehozása

Az egységes építészeti arculat semmi esetre se jelentsen egyhangúságot. Az egyes lakótömbök egymástól eltérő karakterűek lehetnek, sőt kedvező lenne, ha ezeket más-más építész tervezné. Építészeti megjelenésük azonban ne legyen egymástól élesen elütő, egymással rivalizáló. Az összhang biztosítására nagy gondot kell fordítani. A lakóépületek – a környezettel való összhang biztosítása érdekében – magas tetősek lehetnek, ez a „biztonságos” megoldás. Nem kizárt azonban az ettől eltérő építészeti karakter – a cél a magas esztétikai minőség elérése. A modern építészeti útkeresés terepe lehet a településközpont intézményeinek megtervezése. Itt is azonban nagy gondot kell fordítani az egyes épületek építészeti összhangjára, különösen, ha azok nem egyidőben épülnek meg. Önkormányzat által irányított fejlesztés előkészítése Odluk településrész beépítését az Önkormányzat magánvállalkozók bevonásával tervezi, oly módon, hogy a koncepcionális irányítást saját kézben tartsa. A köz és a magánszféra együttműködésében megvalósuló településfejlesztés technikája már hazánkban is kialakult, módszere röviden az alábbiakban foglalható össze: Az Önkormányzat megszerzi a jelenleg még magántulajdonban lévő néhány telket, végrehajtja a tervezett állapot eléréséhez szükséges telekrendezést. Kiépíti a szükséges infrastruktúrát (utakat, parkolókat, közműveket, zöldfelületeket). Ezután értékesíti a kialakított, infrastruktúrával ellátott ingatlanokat építési vállalkozók számára, akik ott megépítik a szabályozási terv szerinti épületeket. A fejlesztési akció során az önkormányzat nyereséget könyvelhet el, amelynek forrása az összközműves ingatlanok értéktöbblete a jelenlegi, beépítetlen területhez képest.